I v letošním roce připravujeme

Velkomoravský košt vín ,

který se uskuteční  7. dubna 2018 v Kulturním domě v Mikulčicích.

Všichni jste srdečně zvání!!