OTEVŘENÉ SKLEPY 2018

 25. srpna 2018

Cena vstupenky v předprodeji 350 Kč, na místě 450 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z této kulturní akce, bude pořizován fotografický záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace. Fotografie budou zveřejněny na webových a facebookovým stránkách organizace, dále ve foto archivu Mikuleckých vinařů. Dokumenty nebudou předávány třetí straně či sloužit k marketingovým účelům. V případě výhrady či vymazání fotografie nás prosím kontaktujte.