Výbor Mikuleckých vinařů, z.s., Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční
dne 30. 12. 2022 od 14 hodin v kulturním domě v Mikulčicích.

Program:
Zahájení schůze
Volba mandátové komise
Zpráva o činnosti v roce 2022 Zpráva o hospodaření v roce 2022
Zpráva mandátové komise Zpráva kontrolního výboru
Návrh plánu činnosti na rok 2023
Doplnění stanov:
– platba členského příspěvku spolku
– změna adresy spolku
– statut přijetí nových členů
Diskuse
Závěr

Po ukončení schůze bude občerstvení a od 17 hodin Sváteční setkání u mladého vína. Prosíme, vezměte s sebou vzorek mladého vína (0,75 l – láhev).

Pozvánka na členskou schůzi Mikuleckých vinařů, z.s.